ag集团
您现在的位置:北师大南奥实验学校>> 南奥学子>> 南奥之星>> 正文内容

第二十八届南奥之星

作者:来源:发布时间:2016年11月16日点击数:

八年级

八星状元

梁诗若(1)

八星榜眼

王宇轩(1)

八星探花

郑令瑜(2)

 

 

 

七年级

 

七星状元

谈欣儿(2)

七星榜眼

黄敏行(1)

七星探花

王思荟(1)

 

 

 

六年级

三星状元

郑博元(1)

三星榜眼

刘奕瑶(1)

三星探花

陈奕霖(3)

 

 

 

 

 

五年级

三星状元

窦一杰(4)

三星榜眼

郑  楹(2)

三星探花

许铿淳(1)周天爱(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

四年级

三星状元

李子轩(4)

三星榜眼

欧婧彤(3)

三星探花

毛筱喻(3)

 

 

 

 

三年级

 

三星状元

陈可欣(5)

三星榜眼

胡予晰(4)

三星探花

蔡宗霖(4)

点击数: 收藏本文】【打印文章